Priser

Pakking: Prisen beregnes etter skjønn
Flytting: For flytting i Bergensområdet gjelder konkurransedyktige timebaserte priser. Du kan selv regne ut volum i vår volumkalkulator slik at vi letter kan gi deg en nøyaktig pris.

Volumkalkulator


Flytting utenbys til faste priser.

Vasking: Pris pr kvadratmeter
Lagring: Pris pr kubikkmeter

Fast pris etter befaring/avtale! Transportforsikring kommer i tillegg. For priser og andre henvendelser, ta kontakt på mail eller ring for en uforpliktende samtale.

TRANSPORTFORSIKING - Vi pakker og håndterer ditt flyttelass på en hensynsfull og best mulig måte, men det er alltid en viss risiko for at skader kan oppstå. For at du ikke skal lide noen økonomisk belastning ved skader, er vi behjelpelig med å tegne transportforsikring via IF-forsikring. Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å forsikre sitt gods. Verdien på flyttegodset skal være lik innboforsikringen. Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler (iht "General Conditions for International Furniture Removals"), og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre godseier fullt ut.

Hos oss kan du betale med kort eller få tilsendt faktura*.
*Gjelder kun bedrifter.

Trenger du våre tjenester? Send oss en mail, eller ring oss på  55 96 26 00 eller 958 10 312.

Copyright © 2013 Bergen Flyttetjeneste. All Rights Reserved.
JoomShaper