Flyttetips

Klikk på titler for å lese tips

 

Flyttebilen som kommer er tilpasset antydet m3, hvis flyttelasset er større kan det komme ekstra kostnader.
Ekstra kostnad kan tilkomme ved større avstand mellom bil og dør.
Flyttepersonalet plasserer godset slik at dette står sikkert.
Jo greiere å bære, desto mer effektive flyttemannskap og man risikerer ikke at bunnen på kartonger faller ut og innholdet skades.
For best mulig lasting dere flere kartonger må settes oppå hverandre.
Vil forenkle passeringen, både for deg og flyttemannskapet.
Sikrer at skjørt innhold plasseres riktig i lasten og ikke får skade.
For best mulig lasting dere flere kartonger må settes oppå hverandre.
Hvis glass oln velter i skap/sjenk under transport kan skade påregnes.
Sikker lasting krever ekspertise, også ihht. kjøretøyet, og tilpasset deretter.
Disse vil da være lettere å finne igjen. Etter å ha lastet en lastebil er bilnøklene vanskelig å finne igjen f.eks i den første esken.
Maling eller vaskemidler kan få lekkasje og skaper skjemmende smak el. lukt på matvarer, og flekker på planter gjør seg ikke.
Ikke la dette påvirke hverdagen, bruk gjerne flyttebyråets erfaringer, ta en telefon og rådfør deg. Byrået har med sin kundemasse kjennskap fra lignende forhold og kan rettlede. Husk! alle spørsmål trenger et svar.
Samlivsbrudd, dødsbo forekommer. Sørg for at det praktiske er avklartIdelt. Høylytt diskusjon, spesielt med barn tilstede, vil ikke være en psitiv opplevelse, hverken for flyttemannskapet eller dine. Diskresjon er en selvfølge fra flyttebyrået.
F.eks rom nær inngangsdør eller garasje. Innlastingen går da raskere og kostnaden blir mindre

Trenger du våre tjenester? Send oss en mail, eller ring oss på  55 96 26 00 eller 958 10 312.

Copyright © 2013 Bergen Flyttetjeneste. All Rights Reserved.
JoomShaper